සංවර්ධන ව්‍යාපෘති - 2021 

වෙළඳ නාවික ලේකම් කාර්යාලය
 • ශ්‍රී ලාංකික නාවිකයන් සඳහා ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමකින් යුත් ජෛවමිතික හැඳුනුම්පතක් නිකුත් කිරීම. (Seafarer Identity Document)
 •  
 • යාපනය උප කාර්යාලය විවෘත කිරීම හා සංචාරක බංගලාව දේශීය, විදේශීය සංචාරකයන්ට විවෘත කර ආදායම් ලබා ගැනීම

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය

  1. කොළඹ වරායේ බටහිර බහළු පර්යන්තය සංවර්ධනය කිරීම
 • ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා ප්‍රාරම්භක ලේඛන පිළියෙල කිරීම සිදු කෙරෙමින් පවතී.
 •  
 • බටහිර බහළු පර්යන්තයේ සැලසුම් කටයුතු අවසන් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාකාරී කමිටුවක් පත් කර ඇත.
 •  
 • වරාය මෙහෙයුම්  පිළිබඳ විශේෂඥයෙකු සහ මූල්‍ය හා ආර්ථික විශේෂඥයෙකු වශයෙන් උපදේශකවරුන් දෙදෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට සහාය දැක්වීම පිණිස කැඳවන ලදී.  ලංසු ඇගයීම සිදු කෙරෙමින් පවතී.
  1. ත්‍රිකුණාමලය වරාය  සංවර්ධනය කිරීම
 • ජපන් රජයේ ආධාර වැඩසටහන අනුව, ත්‍රිකුණාමල වරායේ රාත්‍රී කාලයේ  නාවික පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස එක් නියමු යාත්‍රාවක්, නාවික බෝයාවන් 16 ක්, යාත්‍රා බැඳ තබන බෝයාවන් 02  ක්, ප්‍රදීපාගාර උපකරණ, රේඩාර් උපකරණ, කිලෝ වොට් 400 ක විදුලි ජනක යන්ත්‍ර 02 ක් සහ ගිනි නිවීමේ පොම්ප 14 ක් ලබා දෙන ලදී
  1. ගාල්ල වරායේ රුවල් යාත්‍රා අංගණ ව්‍යාපෘතිය
 • ගාල්ල වරායේ රුවල් යාත්‍රා අංගණයේ මෙහෙයුම් කටයුතු  සඳහා මුදල් යෙදවීම, සැලසුම් සකස් කිරීම, ඉදිකිරීම හා මෙහෙයුම් කිරීම පෞද්ගලික අංශය විසින්  කරනු ඇත.  ඉතා උසස් තත්ත්වයේ රුවල් යාත්‍රා අංගණයක් ඉදිකිරීම, මෙහෙයුම් කිරීම සහ පවරා දීම ආයෝජකයාගේ වගකීම වනු ඇත.  මෙහි ගාල්ල වරායේ යාත්‍රා කිරීම හා ඒහා සම්බන්ධ විනෝද කටයුතු සඳහා ආකර්ෂණීය ගමනාන්තයක් බවට පත් කිරීම පිණිස ආපනශාලා, සිල්ලර සාප්පු හා ඒ ආශ්‍රිත සේවා, රුවල් යාත්‍රා සමාජ සහ විනෝද ජනක කටයුතු, උත්සව සහ ප්‍රවර්ධන සේවා, ආගන්තුක සත්කාරක  සහ ඒ හා සම්බන්ධ සියළුම භාණ්ඩ හා සේවා ඇතුළත් වන වෙළෙඳ සංකීර්ණයකින් සමන්විත වේ.
  1. කොළඹ උතුරු වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වන ශක්‍යතා අධ්‍යයනය වෙනුවෙන් උපදේශක සේවාවක් ලබා ගැනීම
  2.  
 • මෙම ක්ෂේත්‍රයෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්‍ෂිත අනෙකුත් සියළුම සේවා ලබා දෙන අතර, බහළු මෙහෙයුම් ධාරිතාවය පුළුල් කිරීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් කොළඹ උතුරු වරාය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරිමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සැලසුම් කර ඇත.
 •  
 • ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අරමුදල් මගින් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘති ප්‍රාරම්භක පහසුකම (Transport Project Preparatory Facility) යටතේ යෝජිත කොළඹ උතුරු වරාය ව්‍යාපෘතියට අදාළ ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සඳහා භාවිතා කිරිමට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට ණය මුදලෙන් කොටසක් ලබා දෙන ලදී.  මෙම අධ්‍යයනයේ කාලසීමාව මාස 15 ක් වනු ඇති බව අපේක්‍ෂා කෙරේ.
  1. කන්කසන්තුරය වරාය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
 • දියකඩනය සහ ජැටි ප්‍රතිසංස්කරණය නව වාණිජ නැංගුරම්පොළක් ඉදිකිරීම ඇතුළුව කන්කසන්තුරය වරාය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා සහ වාණිජ වරායක් ලෙස කන්කසන්තුරය වරායේ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉන්දියාවේ එක්සීම් බැංකුව විසින් ඇමෙරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 45 ක අරමුදල් ලබා දෙන ලදී.
 • ලංකා හයිඩ්‍රොලික් ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද කන්කසන්තුරය වරාය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම පිළිබඳව සකස් කරන ලද  පාරිසරික බලපෑම පිළිබඳ අවසන් තක්සේරු වාර්තාව  2020 ජූනි මස ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය  වෙත ලබා දෙන ලදී.

 • ව්‍යාපෘති ආරම්භක රැස්වීම 2020 අගෝස්තු 12 දින පැවැත්වූ අතර, 2020 ඔක්තෝම්බර් මස ආරම්භයේදී පාංශු පරීක්‍ෂණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී
සී/ස ලංකා නැව් සංස්ථාව
 • නැව් හිමිකාරීත්වය, නැව් කළමනාකරණය, නැව් කුලියට ගැනීම හා තැරැව් කිරීම.
 •  
 • NVOCC ක්‍රමයට බහළු මෙහෙයුම් ප්‍රවාහනය
 •  
 • මුහුදු මාර්ගයෙන් නැව් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය.
 •  
 • භාණ්ඩ හා සේවා සම්පාදන කටයුතු (logistics) හා රේගු නිෂ්කාශන සේවා (අපනයන හා ආනයන).
 •  
 • නැව් නියෝජිත සේවා (Agency Services).
 •  
 • නාවික තැරැව්කාර සේවා (Brokering).
 •  
 • නැව් කුලියට ගැනීම හා කුලියට දීම.
 •  
 • පුත්තලම තාප විදුලි බලාගාරය සදහා නාවික යාත්‍රා මගින් ගල් අගුරු ප්‍රවාහනය කිරීම‚ ගොඩ බෑම. 
 •  
 • ශ්‍රී ලාංකික තරුණ තරුණියන් සදහා නාවික පුහුණුව ලබාදීම.