ගරු වරාය සහ නාවික අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

පෙර අපර දෙදිග යා කෙරෙන උපාය මාර්ගික නැවු මාර්ගයක පිහිටා ඇති කොළඹ වරාය ශ්‍රී ලංකාවේ නිරිත දිග ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇත. දැනට ලෝකයේ බහාළුම් මෙහෙයුම් සිදු කරන වරායන් අතර කොළඹ වරායට හිමිවන්නේ 23 වන ස්ථානයයි. 2020 වන විට අපගේ අරමුණ වන්නේ, කොළඹ වරා‍යේ භූගෝලීය පිහිටීම උපයෝගී කර ගනිමින්, කලාපයේ සමුද්‍රීය කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස­ ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කිරීමයි. එහෙත් අපට එම කර්තව්‍ය සිදුකිරීමේදී අභියෝග රැසකට මුහුණදීමට සිදුවෙනු ඇත. එනම් යටිතල පහසුකම් පුළුල් කිරීම, මානව සම්පත් වැඩි දියුණු කිරීම, නව වෙළ‍ඳ අවස්ථා හඳුනාගැනීම ආදියයි.

මෙවැනි අභියෝග රාශියක් පැවතියද කොළඹ වරාය දියුණු කිරීම අනිකුත් වරායන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා බලපාන තීරණාත්මක සාධකයකි (හම්බන්තොට, ගාල්ල, ත්‍රීකුණාමලය, කන්කසන්තුරේ, ඔළුවිල්). තවද මෙම වරායන් සංවර්ධනය කිරීමට සමගාමීව නාවික ක්ෂේත්‍ර‍යට අදාළ අනෙකුත් කර්මාන්ත වැඩිදියුණු කිරීමට අවධානය යොමු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකි. ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික ක්ෂේත්‍රයේ තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇතිකිරීම සඳහා මෙම අංශ දෙකෙහිම සංවර්ධනය වැදගත් වේ.

වෙරළබඩ ප්‍ර‍ධාන පද්ධතියට අදාළ රෙගුලාසි වැඩිදියුණු කිරීම සහ නව රෙගුලාසි ඇතිකිරීමේ වැඩපිළිවෙළක් මේ වනවිට අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාවට නංවා ඇත. පොදු මහජනතාවට නාවික ක්ෂේත්‍ර‍ය පිළිබඳ තිබෙන වැටහීම සීමාසහිත බව නිරීක්ෂණය වී ඇත. එමනිසා අමාත්‍යංශය මගින් ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය වන නාවික ක්ෂේත්‍රයට මුහුණදීම සඳහා නව අධ්‍යාපන ක්‍ර‍මවේදයක් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටී. තවද මෙම තත්ත්වයට මුහුණදීම සදහා “මහපොළ අභ්‍යාස ආයතනය” සංවර්ධනය කරමින් එය රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත්කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට ක්‍රියා කර තිබේ.

සේද මාවතේ විශිෂ්ටතම සමුද්‍රීය සේවා සපයන්නා බවට පත්වීමේ අප දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීමටත් නිසැක වශයෙන්ම ලොව හොඳම වරායන් 10 අතරට පැමිණීමේ අභිලාෂය පෙරදැරිව අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් සිටී.