ගරු වරාය සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

2020 වන විට ශ්‍රී ලාංකේය වරාය සහ නාවික විෂයෙහි පරිවර්තනීය වෙනසක්

පෙර අපරදිග ලෝකය යා කරන ශ්‍රී ලංකාව වරාය සහ නාවික විෂයේදී කේන්ද්‍රීය ස්ථානයකි. ජාත්‍යන්තර නාවික වෙළඳාමේදී අපට හිමි කර ගත හැකි පංගුවද අතිවිශාලය. අතීතයේ සිට පැවත එන වරාය සහ නාවික විෂයෙහි පාරම්පරික දැනුම්පද්ධතියද අනගිභවනීය වේ. වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය මුහුණ දෙන මූලික අභියෝගය වන්නේද මේ සුවිශේෂිතා ආරක්ෂා කර ගනිමින් නූතන ලෝකයට ගැලපෙන ලෙස වරාය සහ නාවික විෂය යාවත්කාලීන කිරීමයි.

2020 වසර වන විටදී  මෙරට, නූතන ලෝකයේ වරාය සහ නාවික ක්ෂේත්‍රෙය් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කිරීමේ පළමු පියවර ගැනීම වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශයේ මූලික අරමුණයි. එහෙත් එම ඉලක්කය සපුරා ගැනීමේදී අප මුහුණ දෙන අභියෝග රැසක් ඇත. එයින් පළමුවැන්න වන්නේ වරාය සහ නාවික විෂයෙහි යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරීම වේ. දෙවැන්න නූතන තාක්ෂණික මෙවලම් හැසිර විය හැකි ලෙසට අපගේ මානව සම්පත යාවත්කාලීන කිරීමයි. නව වෙළඳපොළවල් හඳුනා ගැනීම සහ එහි කොටස්කරුවන් වීමද අප මුහුණ දෙන අභියෝගයකි. මෙම අභියෝග දිනීම සඳහා උපදේශනාත්මක මෙහෙයවරක් කිරීමට වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශය ශක්තිමත් බව මගේ විශ්වාසයයි.

අපේ රටේ වරාය සහ නාවික විෂය දියුණු කිරීමේදී අප අනුගමනය කළ යුතු මූලික සංකල්පයක් ඇත. ඒ පරිවාරය සහ කේන්ද්‍රීය සංකල්පයයි. කේන්ද්‍රයේ වරාය ලෙස කොළඹ සහ හම්බන්තොට සංවර්ධනය කරද්දී පරිවාරයේ වරාය ලෙස ගාල්ල, ත්‍රිකුණාමලය, කන්කසන්තුරේ, ඔළුවිල් වැනි වරායවල් දියුණු කිරීම මෙම න්‍යායයේ මූලික හරය වේ. එමගින් ජාත්‍යන්තරය ජයගත හැකි වරාය පද්ධතියක් මෙරට ස්ථාපිත කළ හැකි බව අවිවාදිතය. ඒ හා සමානව වරාය සහ නාවික ක්ෂේත්‍රයේ පරිවාර විෂයන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහාද අපගේ අවධානය යොමු වී ඇත.

වර්තමානයේදී වෙරළාසන්න මගී ප්‍රවාහන සංවර්ධනය කිරීම සහ ඊට ඇවැසි නියමයන් ස්ථාපිත කිරීමේ වගකීම පැවැරී ඇත්තේද වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශයට වේ. සමුද්‍රීය විෂය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රචලිත කිරීම සහ ඒ සඳහා දියුණු අධ්‍යාපනික ආයතන ව්‍යාහුයක් ඇති කිරීමේත් නූතන ලෝකයට ගැළපෙන විෂය මාලාවක් හඳුන්වා දීමේත් වගකීමද වරාය සහ නාවික අමාත්‍යාංශයට පැවරී ඇත. මෙම අභියෝගය ජය ගැනීම සඳහා දැනටමත් අප අමාත්‍යාංශයට අයත් ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ මහපොළ අභ්‍යාස ආයතනය දියුණු කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටී. අපගේ දැක්ම වන්නේ මෙම ආයතනය විශ්ව විද්‍යාලයක් දක්වා සංවර්ධනය කිරීමයි. එමගින් වරාය සහ නාවික විෂයේ වෙළඳපොළ ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට සහ නූතන ලෝකයට ගැලපෙන අයුරින් වරාය සහ නාවික විෂය ඉදිරියට ගෙන යාමට හැකි වනු ඇතැයිද මම විශ්වාස කරමි.

 

නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම

ගරු වරාය සහ නාවික නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය